Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Kalite Politikamız
KALİTE POLİTİKAMIZ
 
    *Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi korumak ve yaşam kalitesi yüksek mekanlar oluşturmak.
    *Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair yönetim planları hazırlayarak uygulamaları izlemek ve denetlemek.
    *Kalite Yönetim Sistemi Standardının şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmek, yasal şartlar doğrultusunda hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetlerini arttırmaktır.
 
VİZYONUMUZ
 
    *Yaşanabilir çevre ve marka şehirler.
 
MİSYONUMUZ
 
    *Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve Çevre Yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak.