Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Staj Başvurusu
        27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

        İlanları takip ve staj başvurularınız için  T I K L A Y I N I Z
        Staj Seferbirliği Projesi için öğrenci başvuruları 22 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup, öğrenci başvuruları ilgili tarihte https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden kabul edilecektir.