Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Şube Müdürü

 

                                                Süleyman ÇELİK
                         
 İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdür V.