Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
MÜTEAAHİT YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ

1. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

2. Yapı Müteahhitliği Geçici Yetki Belgesi

3. Tüzel Kişiler için Müteahhitlik Yeterlik Belgesi Başvuru Evrakları

4. Gerçek Kişiler için Müteahhitlik Yeterlik Belgesi Başvuru Evrakları

5. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Tablosu

6. İş Deneyiminin Hesaplanması ve Güncellenmesine Dair

7. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLUP Müteahhit Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-1)

8. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLMAYIP Müteahhitlik Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-2)

9. Yapı Müteahhitliği Başvuru Ek Formları

10. Yapı Müteaahidi Yetki Belgesi Numarası Kayıt Ücretleri ve Döner Sermaye Başvuru Kodları

11. Yapı Müteahhitliği H Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

12. Yapı Müteahhitliği G Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

13.Yapı Müteahhitliği F Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

14.Yapı Müteahhitliği E Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

15.Yapı Müteahhitliği D Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

16.Yapı Müteahhitliği C Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

17.Yapı Müteahhitliği B Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

18.Yapı Müteahhitliği A Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)

19.Ortak Girişim veya Adi Ortaklık Olması Halinde Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Belgeleri

20.Yapı Kooperatifleri İçin İstenen Belgeler

21.Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Sunumu

22.Sıkça Sorulan Sorular