Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Personel Durumu
PERSONEL İCMALİ (Memur)
1 İ l  M ü d ü r ü 1
2 İl Müdür Yardımcısı 1
3 Milli Emlak Müdür V. 1
4 Şube Müdür V. 6
5 Mimar 2
6 İnşaat Mühendisi 8
7 Makine Mühendisi 2
8 Elektrik - Elektronik Mühendisi 3
9 Şehir Plancı 3
10 Harita Mühendisi 1
11 Jeoloji Mühendisi 2
12 Çevre Mühendisi 3
13 İnşaat Teknikeri 3
14 Makine Teknikeri 2
15 Elektrik Teknikeri 7
16 Harita Teknikeri 2
17 Şef 3
18 Teknisyen 2
19 V H K İ 1
20 Memur 4
21 Şoför 3
22 Milli Emlak Müdürlüğü 11
Memur Toplam 71
 
PERSONEL İCMALİ (S/S İşçi)
1 Kontrol Teknisyeni 1
2 Büro Görevlisi 2
3 Teknik Ressam 2
4 Sekreter 1
5 Güvenlik 8
6 Şoför 1
7 İşçi 2
S/S İşçi Toplam 17
 
GENEL TOPLAM 88

 

MEMUR PERSONEL İSİM LİSTESİ
1 1 Ahmet ŞAHİN İl Müdürü
2 1 Cengiz EREN İl Müdür Yardımcısı
3 1 İdris AÇIL Milli Emlak Müdür V.
4 1 Abdurrahim DAĞLI Şube Müdür V.
5 2 Cudi BİRLİK Şube Müdür V.
6 3 Hacı EBEM Şube Müdür V.
7 4 İbrahim KADIRHAN Şube Müdür V.
8 5 Nihat ÜRPER Şube Müdür V.
9 6 Süleyman Çelik Şube Müdür V.
10 1 Esma DENGİZ Mimar
11 2 Yıldız YOĞAN Mimar
12 1 Ali ÖLMEZ İnşaat Mühendisi
13 2 Ebubekir GÜNGEN İnşaat Mühendisi
14 3 Hüseyin ÇELİK İnşaat Mühendisi
15 4 Muzaffer İŞLEK İnşaat Mühendisi
16 5 Ramazan ATEŞ İnşaat Mühendisi
17 6 Seher ASLAN İnşaat Mühendisi
18 7 Süleyman BOZDOĞAN İnşaat Mühendisi
19 8 Yılmaz GÜNGEN İnşaat Mühendisi
20 1 M. Akif YILDIZ Makine Mühendisi
21 2 Özgür TOPALOĞLU Makine Mühendisi
22 1 Muhammed SAPAN Elektrik - Elektronik Mühendisi
23 2 Turan ABİ Elektrik - Elektronik Mühendisi
24 3 Yasin Menderes ÇITAK Elektrik - Elektronik Mühendisi
25 1 Elif OFLAS Şehir Plancısı
26 2 Ersin GÜNDOĞAN Şehir Plancısı
27 3 Zaman ÖNAL Şehir Plancısı
28 1 Saliha YEĞİN Harita Mühendisi
29 1 Ömer EKİZOĞLU Jeoloji Mühendisi
30 2 Sefa TOZLU Jeoloji Mühendisi
31 1 Melike COŞKUN Çevre Mühendisi
32 2 Orhan GÜLDÜRMEZ Çevre Mühendisi
33 3 Özge PARLAK Çevre Mühendisi
34 1 Mehmet BAYIK İnşaat Teknikeri
35 2 Pervin ATEŞ İnşaat Teknikeri
36 3 Remzi TURGUT İnşaat Teknikeri
37 1 M. Kadri TATAR Makine Teknikeri
38 2 Sibel DAĞLI Makine Teknikeri
39 1 Abdullah İLÇİ Elektrik Teknikeri
40 2 Ahmet BAYSAL Elektrik Teknikeri
41 3 Bedirhan FATİH Elektrik Teknikeri
42 4 Gazi ÖZKAN Elektrik Teknikeri
43 5 Kemal YATMAN Elektrik Teknikeri
44 6 Mehmet GÜRKAN Elektrik Teknikeri
45 7 Muhsin ÖTER Elektrik Teknikeri
46 1 Sadun FINDIK Harita Teknikeri
47 2 Serdal GÜZEL Harita Teknikeri
48 1 Aziz KADIRHAN Şef
49 2 Dicle DEMİRKİSAN Şef
50 3 Yusuf YAKUPOĞLU Şef
51 1 Haşim CİN Teknisyen
52 2 Siyament CİHAN Teknisyen
53 1 Şükriye ÇOKDOĞAN V.H.K.İ.
54 1 Bilal Ertaş Memur
55 2 Gülsema SÖKMEN Memur
56 3 Mehmet BAYRAM Memur
57 4 Sevkan GEÇGEL Memur
58 1 Hasan SAKIN Şoför
59 2 Hasip GENÇ Şoför
60 3 Nurettin KEREÇİN Şoför
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İSİM LİSTESİ
61 1 Abdurrahman BAYRAM V.H.K.İ
62 2 Bedirhan ZEYREK V.H.K.İ
63 3 Ebru KILIÇ V.H.K.İ
64 4 Gülten ÖZKASAP Büro Personeli
65 5 Hüsnü AKSU Büro Personeli
66 6 İdris UCE V.H.K.İ
67 7 Kadri İNAL V.H.K.İ
68 8 Metehan AVCI Memur
69 9 Serdar EKER V.H.K.İ
70 10 Sinan TOSUN V.H.K.İ
71 11 Türkan İNANÇ V.H.K.İ
S/S PERSONELİ İSİM LİSTESİ
72 1 Cihat FETTAHOĞLU İşçi (Güvenlik)
73 2 Fatime Zehra YILDIRIM İşçi (Büro Görevlisi)
74 3 Ferit KAPLAN İşçi (Özel Kalem)
75 4 Hakan TATAR İşçi (Güvenlik)
76 5 Haluk KORKMAZ İşçi (Şoför)
77 6 Hüseyin YANLIÇ İşçi
78 7 İbrahim KÜMÜR İşçi (Teknik Ressam)
79 8 Mehmet Emin BİRLİK İşçi (Kontrol Teknisyeni)
80 9 Mehmet Kadri HAŞİMİ İşçi (Büro Görevlisi)
81 10 Mehmet KAPLAN İşçi
82 11 Mehmet NAMDAR İşçi (Güvenlik)
83 12 Mesut HATİP İşçi (Güvenlik)
84 13 Metin USAL İşçi (Güvenlik)
85 14 Münir GÖRAL İşçi (Güvenlik)
86 15 Ramazan AŞAN İşçi (Güvenlik)
87 16 Seher ÖZDAĞ KUNUR İşçi (Güvenlik)
88 17 Tevfik ÇOKDOĞAN İşçi