Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Şırnak Valiliği
Şırnak Valiliği
Personel Durumu
PERSONEL İCMALİ (Memur)
1 İ l  M ü d ü r ü 1
2 İl Müdür Yardımcısı 2
3 Milli Emlak Müdürü  
4 Milli Emlak Müdür Yrd  1
5 Şube Müdürü 9
6 İnşaat Mühendisi 9
7 Makine Mühendisi 3
8 Elektrik - Elektronik Mühendisi 4
9 Şehir Plancı 2
10 Harita Mühendisi 1
11 Jeoloji Mühendisi 2
12 Çevre Mühendisi 21
13 İnşaat Teknikeri 3
14 Makine Teknikeri 2
15 Elektrik Teknikeri 7
16 Harita Teknikeri 2
17 Şef 3
18 Teknisyen 2
19 V H K İ 8
20 Memur 10
21 Hizmetli 4
22 Büro Personeli Sözleşmeli 11
23 Şoför 2
24 Milli Emlak Müdürlüğü 12
Memur Toplam 74
 
PERSONEL İCMALİ (S/S İşçi)
1 Temizlik Görevlisi 4
2 Büro Görevlisi 1
3 Teknik Ressam 1
4 Güvenlik 7
5 Şoför 2
     
     
S/S İşçi Toplam 15
 
GENEL TOPLAM 89

 

MEMUR PERSONEL İSİM LİSTESİ
1   Hakkı TURĞUT İl Müdürü
2   Cengiz EREN İl Müdür Yardımcısı
3   Çınar Abdurrahim DAĞLI İl Müdür Yardımcısı
4   İbrahim KADIRHAN İnsan kaynakları Şube Müdürü
5   Kadir OĞUŞ Çevre Yönetimi Şube Müdürü
6   Mehmet GÜRKAN Yerel Yönetimler Şube Müdürü
7   Mehtap ÇINAR İmar Uygulama Şube Müdür V.
8   Nihat ÜRPER Altyapı ve Kent Dön.Şube Müdür V.
9   Orhan GÜLDÜRMEZ  Çed Şube Müdür V.
10   Esma DENGİZ Yapım Ve Proje Şube Müdür V.
11   Yıldız YOĞAN Mimar 
13   Ali ÖLMEZ İnşaat Mühendisi
14   Yılmaz GÜNGEN İnşaat Mühendisi
15   Mehmet YİĞİT İnşaat Mühendisi
16   Özgür TOPALOĞLU Makine Mühendisi
17   Nevin ÜNEY Makine Mühendisi
18   Muhammed SAPAN Elektrik - Elektronik Yüksek Mühendisi
19   Sozda Dilan EKİNCİ İLDEMİR Elektrik-Elektronik Mühendisi
20   Ersin GÜNDOĞAN Şehir Plancısı
21   Saliha YEĞİN Harita Mühendisi
22   Gülşah KIZILSAÇ Jeoloji(Hidro jeoloji) Mühendisi
23   Seher ÖZTAHTALI  Jeofizik Mühendisi
24   Gökhan BOZKURT Çevre Yüksek Mühendisi
25   Sibel DAĞLI Makine Teknikeri
26   Abdullah İLÇİ Makine Teknikeri
27   Ahmet BAYSAL Elektrik Teknikeri
28   Bedirhan FATİH Elektrik Teknikeri
29   Gazi ÖZKAN Elektrik Teknikeri
30   Kemal YATMAN Elektrik Teknikeri
31   Sadun FINDIK Elektrik Teknikeri
32   Serdar EKER Harita Teknikeri
33   Şükriye ÇOKDOĞAN V.H.K.İ
35   Yusuf YAKUPOĞLU Personel Şefi
37   Dicle DEMİRKİSAN Memur
38   Aziz KADIRHAN Şef
39   Haşim CİN Tekniker
40   Siyament CİHAN Tekniker
41   Bilal Ertaş Memur
42   Gülsema SÖKMEN Memur
43   Mehmet BAYRAM Memur
44   Sevkan GEÇGEL Memur
45   Hasan SAKIN Ayniyat Saymanı
46   Hasip GENÇ Şoför
47   Nurettin KEREÇİN Şoför
48   Mehmet BAYIK İnşaat Teknikeri
49   M. Kadri TATAR Makine Teknikeri
50   Pelin CÖMERT KAPTAN Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
51   Eda AKIN Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
52   Feyza SAKINÇ TÜRK Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
53   Kinem NAKAŞ Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
54   Selin KAHRAMAN Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
55   Buse ÖZTÜRK Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
56   Menşure KIR Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
57   Yelda MEMİŞ Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
58   Pelda ABLAK Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
59   Osman Nuri YILDIZ Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
60   Kamil Safa KALAY Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
61   Faruk Buğra BOSTANCI Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
62   Hasan DEMİRBAĞ Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
63   Oğuzhan YAĞAN Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
64   Serdar KARAGÖZ Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
65   Ruken ÇETİN Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
66   Arzu CİNBERK UYSAL Çevre Mühendisi(4/B Sözleşmeli)
67   Hakan TATAR  
68   Cihat FETTAHOĞLU  
69   Mehmet NAMDAR  
70   Ramazan AŞAN  
71   Metin USAL  
72   Mesut HATİP  
73      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    Haşim CİN Teknisyen
    Siyament CİHAN Teknisyen
    Bilal Ertaş Memur
    Gülsema SÖKMEN Memur
    Mehmet BAYRAM Memur
    Sevkan GEÇGEL Memur
    Hasan SAKIN Şoför
    Hasip GENÇ Şoför
    Nurettin KEREÇİN Şoför
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İSİM LİSTESİ
64 1 Abdurrahman BAYRAM V.H.K.İ
65 2 Bedirhan ZEYREK V.H.K.İ
66 3 İdris AÇIL Uzman
67 4 Gülten ÖZKASAP Büro Personeli(Söz)
69 6 Hüsnü AKSU Büro Personeli 
70 7 İdris UCE V.H.K.İ    
71 8 Kadri İNAL V.H.K.İ   
72 9 Metehan AVCI Memur
73 10 Serdar GÜZEL Harita Teknikeri
74 11 Sinan TOSUN V.H.K.İ  ( Uludere Milli Emlak Şefliği)
75 12 Türkan İNANÇ V.H.K.İ ( Cizre Milli Emlak Şefliği)
S/S PERSONELİ İSİM LİSTESİ
76 1 Ferit KAPLAN Arşiv ve Belge Yöneticisi
77 2 Haluk KORKMAZ İşçi (Şoför)
78 3 Fatime Zehra YILDIRIM İşçi Temizlik Görevlisi
79 5 Tevfik ÇOKDOĞAN İşçi Temizlik Görevlisi
80 6 Mehmet KAPLAN İşçi Temizlik Görevlisi
81 7 İbrahim KÜMÜR İşçi Teknisyen
82 8 M.Kadri HAŞİMİ İşçiTekniker
83 9 Hakan TATAR Kişi Kurum Ve Kuruluş Yetkilisi
84 10 Mehmet NAMDAR Güvenlik
85 11 Ramazan AŞAN Güvenlik
86 12 Seher ÖZDAĞ KUNUR Güvenlik
87 13 Mesut HATİPOĞLU Güvenlik
88 14 Cihat FETTAHOĞLU Güvenlik
89 1 Zozan CİHAN Memur (Ş)
90 2 Tajdin ALP Memur (Ş)
91 3 Zahir EDİŞ Memur (Ş)
92 4 Abit ALTIN Memur (Ş)
93 5 İsmail ŞALK Memur(Ş)